Privacy en voorwaarden

Privacy en voorwaarden

Welkom op onze website die je toegang biedt tot Club Diabetes, een veilige Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO) die je inzicht geeft in jouw gezondheidsgegevens en toegang of ondersteuning van jouw persoonlijke netwerk van samenwerkende (zorg)professionals en Buddys. Alles binnen deze app is geheel vrijwillig.  Je bekijkt zelf wat je er mee wil doen of niet.

In deze app kun je kiezen om:

  • Te chatten of beeldbellen met een Buddy of Coach. Kies zelf iemand uit die bij je past. Een buddy is iemand die al veel ervaring heeft op het gebied van leefstijl.
  • Kijk naar de video's van professionals (Coach) en krijg makkelijke leefstijl tips.
  • Lees verschillende blogs over wat diabetes is en hoe je met leefstijl echt iets kan veranderen.
  • Deel je eigen (medische) waardes en kijk naar je eigen voortgang
  • Deel recepten en tips met anderen in de chat functie van de Club
  • Doe mee aan de wekelijkse webinars met de Buddy of Coach en stel al je vragen.

Identiteit

De eigenaar van de persoonlijke gezondheidsomgeving www.clubdiabetes.nl is Je leefstijl op Recept B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Aarle-Rixtel, aan de Kerkstraat 2 a,  (verder: “Club Diabetes”). Club Diabetes is bereikbaar via info@clubdiabetes.nl

Toestemming

Door gebruik te maken van de Club Diabetes website en/of het aanmaken van een persoonlijk Club Diabetes account geeft je ondubbelzinnig toestemming aan Club Diabetes voor het registreren en verwerken van uw persoonsgegevens conform de in het Privacy- en Cookiebeleid van Club Diabetes genoemde doeleinden.

Verwerker en verwerkers verantwoordelijke

Deze voorwaarden zien op de verwerking van persoonsgegevens. Dit betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen van gebruikers van het publiek toegankelijke deel van deze website en van de gegevens van geregistreerde gebruikers voor zover die nodig zijn om een account aan te maken. Club Diabetes is echter niet verantwoordelijk voor verwerking van persoonlijke informatie die door gebruikers na registratie in de besloten omgeving wordt ingevoerd. Die informatie wordt door Club Diabetes volgens de gebruiksvoorwaarden bewerkt (gecodeerd, opgeslagen en eventueel na autorisatie aan derden doorgegeven) maar hiervoor zijn gebruikers zelf verantwoordelijk.

  1. De verwerker van de persoonsgegevens binnen Club Diabetes is KnowL solutions BV onder de handelsnaam MEDrecord. Zie ook www.medrecord.io. Dit is een geheel gecertificeerd bedrijf volgens de ISO27001 en NEN7510.
  2. De verwerkersverantwoordelijke is Club Diabetes.

Gebruik van gegevens en van informatie ten behoeve van registratie.

Bij het bezoeken van deze website wordt het IP adres van gebruikers vastgelegd en het tijdstip van het bezoek. Club Diabetes gebruikt deze gegevens om inzicht te krijgen in de soorten gebruikers van de site en om eventueel misbruik zoals spamming te bestrijden. Voor het gebruiken van de beschermde omgeving van Club Diabetes is registratie via de website verplicht. Gebruikers zijn verplicht om hun voor- en achternaam op te geven en hun e-mailadres, alsmede gegevens die noodzakelijk zijn voor de declaratie of facturatie van een behandeling door zorgverleners. Het e-mailadres wordt specifiek gebruikt om aan de gebruiker een persoonlijke link toe te sturen waarmee het account kan worden geactiveerd. Ook kunnen de gegevens van geregistreerde gebruikers door Club Diabetes worden gebruikt om de gebruiksvoorwaarden te handhaven. Club Diabetes probeert je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij kunnen je persoonsgegevens daarom gebruiken om je te attenderen op toekomstige ontwikkelingen of toepassingen die mogelijk interessant voor je zijn. De niet openbare persoonsgegevens worden door Club Diabetes zonder uw voorafgaande autorisatie niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Voor de registratie van gebruikers door Club Diabetes gebruikt Club Diabetes een beveiligd protocol. De aldus verkregen registratiegegevens worden door Club Diabetes opgeslagen in een adequaat beveiligde database, die niet aan internet is verbonden. Club Diabetes voldoet naar ons oordeel aan de AVG normen en wettelijke eisen. Onder andere worden IP adressen en alle gegevens die via een login code toegankelijk zijn versleuteld door middel van TLS verbinding, het netwerk is beschermd tegen ongeautoriseerde bezoekers, de informatie op onze harde schijven wordt versleuteld en gebruik van de Club Diabetes omgeving is alleen toegestaan na de aanvaarding van onze Gebruiksvoorwaarden, waarin onder meer is opgenomen dat persoonsgegevens door ons enkel na jouw expliciete autorisatie aan derden ter beschikking worden gesteld. Gebruikers worden door ons van een eventueel misbruik op de hoogte gesteld waarbij wij via logging bijhouden wie welke informatie heeft gebruikt. Wij maken dagelijks backups van ons systeem en de daarin ingevoerde gegevens.

Rechten gebruikers

Iedereen kan zijn toestemming te allen tijde intrekken. Voor persoonsgegevens die in de beschermde omgeving van Club Diabetes zijn ingevoerd heeft de app een knop waarmee alle deze gegevens verwijdert worden. Dit kan alleen door de gebruiker zelf gedaan worden en is onherroepelijk. Met de handeling worden alle betreffende gegevens van permanent verwijdert.

Cookies

De website kan kleine tekstbestanden op uw computer opslaan. Daarmee is uw computer te herkennen tijdens uw bezoek en bij een vervolgbezoek. Zulke bestanden heten “cookies”. Bepaalde cookies zijn nodig om instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek aan de website of tot een volgend bezoek. Er zijn cookies die aan de website doorgeven welke pagina’s u bekijkt, in welke volgorde, en hoe lang. Daarmee zijn web statistieken te maken, die kunnen helpen om de website beter op de bezoekers af te stemmen. Bij bepaalde onderdelen van de website zetten websites van derden cookies. Het gaat dan om handige extra’s, zoals bijvoorbeeld een Google-plattegrond met interactieve routebeschrijving. Als u een pagina van www.clubdiabetes.nl bekijkt, krijgt u de vraag of je cookies accepteert of niet. Bedoeld worden dan niet-noodzakelijke cookies. Cookies zoals Club Diabetes die gebruikt, bevatten geen persoonsgegevens. Zulke cookies zijn dan ook niet zomaar te gebruiken om uzelf te identificeren. Zonder bijkomende informatie vormen cookies geen bedreiging voor uw privacy. Je kunt cookies helemaal uitsluiten via de instellingen van jouw browser (internetprogramma). Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op de website www.waarschuwingsdienst.nl. Als je deze cookies niet accepteert, kan de website minder prettig in het gebruik of zelfs onbruikbaar worden.

Bewaartermijn

IP gegevens van bezoekers bewaren wij gedurende zes (6) maanden na het betreffende bezoek. Gegevens van geregistreerde gebruikers blijven bewaard tot zeven (7) jaar na het einde van hun account. Voor een eventuele uitsluiting van de website geldt een termijn van een (1) jaar, gebaseerd op het IP adres of de IP adressen van een deelnemer die de gebruiks¬regels heeft overtreden. Na het verstrijken van twaalf (12) maanden wordt het IP adres of worden de IP adressen verwijderd uit de blokkadelijst.

Buddys en Coaches

Bij Club Diabetes hebben de Buddys en Coaches een speciale plaats binnen de community, maar ook bijvoorbeeld op de website. De (beeld en geluid-) materialen die we samen met de Buddys maken om het Club Diabetes concept neer te zetten zijn eigendom van Club Diabetes. Voor zover dat niet al gedaan is dragen de Buddys/Coaches/gebruikers de IP en portretrechten over aan Club Diabetes. Waar de (medische) data verwijdert kan worden door iedere gebruiker/Buddy/Coach zelf, kunnen de reclame uitingen en filmpjes of webinars die samen met de gebruiker/Buddy/Coach zijn gemaakt niet van de website of app verwijdert worden omdat de rechten ervan bij Club Diabetes berusten.

Privacy vragen

Vragen over het privacy beleid van de website kunnen per post aan Club Diabetes worden gesteld, t.a.v. de directie of per e-mail via info@clubdiabetes.nl

Auteursrechten

De auteursrechten op deze voorwaarden komen toe aan Je leefstijl op Recept B.V. (Club Diabetes). Deze mogen niet zonder onze toestemming bewerkt worden.